SERTIFISERINGSPROSESSEN

Vår prosess for sertifisering

Alle klager som mottas fra våre kunder eller andre interesseparter vil registreres i vårt avviksystem. Klager som kommer fra våre sertifiseringskunder skal behandles av Daglig Leder som om nødvendig vil søkes veiledning hos en revisjonsleder som ikke har vært involvert i den aktuelle sertifiseringen. Dersom Daglig Leder har vært involvert i sertifiseringsprosessen skal behandlingen av klagen delegeres til en revisjonsleder som ikke har vært involvert i den aktuelle sertifiseringen.

1. Søknadsprosess

2. Tildeling av revisjonsleder

3. Dokumentgjennomgang

4. Sertifiseringsrevisjon

5. Lukking av eventuelle funn

6. Evaluering av sertifiseringskomite

7. Utstedelse av sertifikat

Kjetil Njærheim Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no