ISO 45001

Arbeidsmiljø og helse

BE OM TILBUD PÅ ISO 45001:

Ny sertifisering på markedet

ISO 45001 ble publisert 12. mars 2018. I forbindelse med denne utgivelsen vil OHSAS 18001 bli tilbaketrukket. Selskap som er sertifisert i henhold til OHSAS 18001 har et tre års overgangsvindu før de må ha overført sertifiseringen til den nye ISO 45001 standarden. Vi anbefaler at forberedelsene dine starter nå.

Nå som OHSAS 18001 går over til å være en ISO- standard er akseptert som en internasjonal standard. ISO 45001 følger samme struktur som andre gjeldende ISO-standarder slik som ISO 9001 og ISO 14001, og dette gjør det derfor lettere å innlemme med styringssystemer for de andre standardene.

Hensikten med denne standarder er å gi organisasjoner et verktøy til å etablere et styringssystem for arbeidsmiljø og helse som virker, og som integrert med andre krav til styring bidra til at organisasjoner oppnår mål med hensyn til arbeidsmiljø, trivsel og økonomi.

Det er ikke meningen at denne standarden, eller andre standarder, skal skape handelshindringer, eller øke eller endre en organisasjons juridiske forpliktelser.

 

Styringssystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 standarden angir krav til et styringssystem for arbeidsmiljø som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om arbeidsmiljørisiko. Den er ment å skulle være anvendelig for alle organisasjonstyper og størrelser og å være tilpasset forskjellige geografiske, kulturelle og sosiale forhold. Denne standardens overordnede mål er å støtte og fremme god arbeidsmiljøpraksis i overensstemmelse med sosioøkonomiske behov. Standarden angir ikke spesifikke kriterier for arbeidsmiljøprestasjon, eller detaljerte spesifikasjoner med hensyn til styringssystemets utforming. Dette for at hver bedrifter skal stå fritt til å etablere et styringssystem som på en best mulig måte passer til deres organisasjon.

Denne arbeidsmiljøstandarden
er ment for enhver organisasjon som ønsker å:

 • etablere et styringssystem for arbeidsmiljø for å eliminere eller minimere risiko for personale eller andre interessepartier som kan utsettes for farer forbundet med bedriftens aktiviteter:
 • iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et styringssystem for arbeidsmiljø
 • forsikre seg om at det er samsvar med den angitte arbeidsmiljøpolitikken
 • bevise samsvar med denne arbeidsmiljøstyringsstandarden ved å:
  • gjennomføre egenvurdering og egenerklæring,
  • eller søke bekreftelse på samsvar hos parter som har en interesse i organisasjonen, for eksempel kunder, eller
  • søke bekreftelse på sin egenerklæring fra eksterne parter, eller
  • søke sertifisering / registrering av styringssystemet for arbeidsmiljø hos en ekstern
   organisasjon.

Alle kravene i denne standarden er beregnet på å bli innarbeidet i ethvert styringssystem for arbeidsmiljø.

I hvilket omfang den anvendes, vil avhenge av forhold som organisasjonens arbeidsmiljøpolitikk, hva slags aktiviteter som utføres, og driftsforholdenes risiko og kompleksitet.

Systemets suksess er spesielt avhengig av medvirkning helt fra øverste ledelse, og alle nivåer og funksjoner nedover i organisasjonen.

Ønsker du at vi kontakter deg angående ISO 45001?

Interessert i andre sertifiseringer?

Les mer om:

Les mer om:

Trond Bjerkås - Daglig leder, Job4u

"En effektiv og god prosess for oss. Nyttige innspill og god dialog"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende samtale.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder

905 46 724

audun@verify.no