skip to Main Content

Verify Sertifisering har en arbeidsmetodikk som sikrer effektive og gode sertifiseringsløsninger.

Ta kontakt med oss for å lære mer.

Ta kontakt for å få pristilbud på sertifiseringstjenester

«ISO 9001 hjelper organisasjoner til å tilpasse seg en verden i forandring, gir relevant veiledning i hvordan man skal tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og hvordan man kan sørge for forbedring. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene mange virksomheter i dag må forholde seg til.»

mysys@2x