ISO 9001

Økt effektivitet og kundetilfredshet

BE OM TILBUD PÅ ISO 9001: (fyll ut alle feltene)

Skal bedriften ISO 9001 sertifiseres?

Vi har erfarne revisorer med variert bransjeerfaring som vil bistå din bedrift gjennom hele sertifiserings prosessen.

ISO 9001 standarden oppfordrer til prosess tankegang når et system for kvalitetsstyring utformes, iverksettes, og forbedres.

Noen av gevinstene i den andre enden av ett godt tilpasset og velfungerende kvalitetsstyringssystem er øke fortjeneste ved å unngå feil, og økt kundetilfredshet ved å oppfylle kunders krav.

En annen fordel med prosesstankegangen er den fortløpende kontrollen den gir med sammenkoblingen mellom individuelle prosesser innenfor systemet av prosesser så vel som med prosessenes kombinasjon og samspill.

Når prosesstankegang benyttes innenfor et system for kvalitetsstyring, vektlegger en slik tankegang betydningen av:

  • forstå og oppfylle krav
  • behovet for å betrakte prosesser i form av merverdi
  • å oppnå resultater i form av prosessytelse og virkning
  • kontinuerligforbedring av prosessene baser på objektiv måling

Kravene

ISO 9001 standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon:

  • trenger å bevise sin evne til å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder, lover og forskrifter, og andre parter 
  • har som siktemål å bedre kundetilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring.

Alle kravene i denne standarden er generelle og ment å være anvendelige for alle organisasjoner uavhengig av type, størrelse og produkt som fremskaffes.

Systemets suksess er spesielt avhengig av medvirkning helt fra øverste ledelse, og ned igjennom alle nivåer og funksjoner i organisasjonen.

Når førstegangssertifisering er utført og sertifikat er utstedt forplikter våre kunder seg til å jobbe kontinuerlig med forbedring i henhold til denne standard. Det er forventet at standardens kravelementer blir etterlevd. Dette vil bli kontrollert ved minimum en årlig overvåkningsrevisjon i sertifiseringsperioden. Når den tre årige sertifiseringsperioden utløper vil det automatisk sendes tilbud fra Verify AS på en resertifisering.

Skulle sertifisert klient til stadighet i alvorlig grad mislykkes i å oppfølge sertifiseringskravene, eller ikke tillate at overvåking og/eller re-sertifiserings revisjon utføres med den påkrevde hyppigheten har Verify AS både en rett og en plikt til å suspandere sertifiseringen inntil identifisert område er utbedret. Dersom forholdene ikke er rettet innen avtalt tid vil Verify AS tilbaketrekke sertifiseringen. Det samme gjelder ved misbruk av sertifikat. Dette er forhold som også er beskrevet i kontrakt mellom Verify AS og kunde.

Ønsker du at vi kontakter deg angående ISO 9001? (fyll ut alle feltene)

Interessert i andre sertifiseringer?

Les mer om:

Les mer om:

Kjetil Njærheim - Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende samtale.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder

905 46 724

audun@verify.no