HMSK - POLITIKK

Vår politikk for HMSK

Verify AS skal utføre vårt arbeid på en slik måte at vi ikke utsetter ansatte, ytre miljø eller selskapets omdømme for fare.

HMSK arbeidet i Verify AS er forankret i ledelsen og skal være et naturlig linjeansvar i organisasjonen. Alt personell skal til enhver tid være direkte involvert i den kontinuerlige forbedringsprosessen.

Vi skal levere våre tjenester på en entydig og profesjonell måte med kompetent personell som viser integritet og upartiskhet i utførsel av våre tjenester.

Våre tjenester skal til enhver tid leveres i henhold til våre kunders forventninger, gjeldende lovverk, og relevante standarder. I denne sammenheng anser vi kompetanse utvikling og erfaringsoverføring blant våre ansatte som essensielt for utøvelsen av vårt virke.

Som et ledd i vårt kontinuerlig forbedringsarbeid vil vi med utgangspunkt i denne politikken etablere mål og tilhørende målstyringsverktøy. Målene skal underbygge vår langsiktige strategi om å være en vel renommert og attraktiv leverandør av våre tjenester.

Kjetil Njærheim Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no