Sakkyndig virksomhet

BE OM TILBUD PÅ SERTIFISERING SOM SAKKYNDING VIRKSOMHET:

Krav til periodisk sakkyndig kontroll

I «Forskrift om utførelse av arbeid» er det krav til periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr slik som kraner og løfteinnretninger, gaffeltrucker, personløftere, masseforflytningsmaskiner og liknende, se fullstendig liste under.

Slik kontroll skal utføres av en Sakkyndig Virksomhet som er sertifisert av et sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsyn i henhold til «Forskrift om administrative ordninger». En slik sertifisering stiller blant annet krav til at den Sakkyndige Virksomheten har et etablert kvalitetssystem og nødvendige kompetansen på plass i henhold til gjeldende regler.

Verify AS er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet til å være sertifiseringsorgan for Sakkyndig Virksomhet og kan hjelpe din bedrift med å bli sertifisert Sakkyndig Virksomhet.

Godkjenningen gjelder alle typer arbeidsutstyr som vist under:

 

Utstyrs-Kode

Aktuelt utstyr

G

Arbeidsutstyr for løfting av hengende last

R

Løfteredskap

T

Løfte- og stablevogner

C

Teleskoptruck

M

Masseforflytningsmaskiner

B

Arbeidsutstyr på bergingsvogner

P

Personløfter

H

Hengerstillas

K

Klatrestillas for høyder over 3 meter

S

Studio- og scenerigger

BH

Byggeplassheiser

TB

Trallebaner

Ønsker du at vi kontakter deg angående SERTIFISERING SOM SAKKYNDIG VIRKSOMHET?

Nyttige linker:

Interessert i andre sertifiseringer?

Les mer om:

Les mer om:

Trond Bjerkås - Daglig leder, Job4u

"En effektiv og god prosess for oss. Nyttige innspill og god dialog"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no