REVISJONSPROSESSEN

Alle revisjoner skal starte med et åpningsmøte sammen med klientens ledelse og om hensiktsessig innehaverne av funksjonenen som skal revideres.

Åpningsmøtet

Alle revisjoner skal starte med et åpningsmøte sammen med klientens ledelse og om hensiktsessig innehaverne av funksjonenen som skal revideres. Hensikten med åpningsmøtet er å danne en felles forståelse av hvordan revisjonen skal gjennomføres.

Innsamling og verifisering av informasjon

Under revisjon skal informasjon som er aktuell for revisjonens mål, omfang og kriterier samles inn ved hjelp av passende stikkprøvetaking og verifisering for å bli brukt som revisjonsbevis.

Metoder for å samle inn informasjon omfatter, men er ikke begrenset til:
– Intervjuer
– Observasjoner av prosesser og aktiviteter
– Gjennomgåelse av dokumentasjon og registreringer

Identifisering og registrering av revisjonsfunn

Revisjonsfunn som oppsummerer samsvar eller avvikelser med tilhørende revisjonsbevis skal registreres og rapporteres for å sikre at det kan tas en velbegrunnet sertifiseringsbegrunnelse, eller at sertifisering kan opprettholdes. Muligheter for forbedring kan identifiseres og registreres med mindre det strider mot kravene i en sertifiseringsordning for styringssystemer. Et avvik skal registreres mot et spesifikt krav i revisjonskriteriene, inneholde en tydelig påstand om avviket og detaljert identifisere det objektive beviset som avviket bygger på. Avvik skal alltid diskuteres med klient for å sikre at beviset er riktig, og at avvikene er forstått (dette gjøres i avslutningsmøtet).

Gjennomføring av avslutningsmøtet

Det skal avholdes et avslutningsmøte hvor alle fremmøtte skal registreres. Formålet med avslutningsmøtet er å presentere revisjonskonklusjonene, inkludert anbefaling vedrørende sertifisering. Eventuelle avvik skal presenteres på en slik måte at de blir forstått, og det skal avtales en tidsramme for å løse avvikene.

Kjetil Njærheim Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no