SERTIFISERINGSMERKET

Kunden kan kun benytte sertifiseringsmerket i samsvar med den sertifiseringsordning tjenesten er basert på og under forutsetning av at kunden har et gyldig sertifikat.

Regler for bruk av sertifiseringsmerket og logo

Sertifiseringsmerket kan bare brukes på kundens brevark og annet markedsmateriell av den enhet, eller del av kundens organisasjon som omfattes av sertifikatet.

Sertifiseringsmerket skal kun brukes i den standard størrelse og utforming som utleveres av Verify AS. Sertifiseringsmerket skal alltid vises i sin helhet, men aldri i større format enn kundens egen logo.

Sertifiseringsmerket for system sertifisering må ikke benyttes på en slik måte at det kan oppfattes å være et merke for produktsertifisering. I dette ligger det at sertifiseringsmerket ikke skal benyttes på, eller i forbindelse med, produkter, vareprøver eller testsertifikater for produkter. Produktets forpakning, merking, identifikasjonsplater og liknende er i denne sammenheng regnet som en del av produktet.

Ved bruk av merket skal dette alltid benyttes i sammen med:

 • Navn eller logo til sertifisert selskap
 • Type ledelsessystem og relevant standard
 • Verify AS sin logo

Nødvendigheter

Selskapet skal:

 • Til enhver tid operere i samsvar med kravene gitt av sertifiseringsorgan når selskapet gjør referanse til sin sertifisering status i kommunikasjonsmedier som internett, brosjyrer eller, reklame, eller annen dokumentasjon
 • ikke gi ut eller tillate noen villedende utsagn eller henvisninger til aktuell sertifisering
 • ikke bruke eller tillate bruk av sertifikat eller annet sertifisering dokument eller deler av dem på en misvisende måte
 • umiddelbart stoppe all bruk av referanser til sertifisering i markedsførings- sammenheng eller annen kommunikasjon med eksterne interessenter dersom sertifikatet suspenderes eller trekkes tilbake.
 • Sikre at all reklame og annet materiell redigeres i tilfeller der reduksjon av sertifiseringsomfang kan ha innvirkning på dette.
 • ikke tillate at referanse til sertifisering blir brukt på en slik måte at det antydes at sertifiseringsorganet går god for ett produkt (herunder tjeneste) eller prosess
 • ikke indikere at sertifiseringen gjelder aktiviteter og områder som er utenfor rammen av sertifisering
 • ikke bruke sertifiseringen på en slik måte at det vil bringe sertifiseringsorganet og / eller sertifiseringssystem i vanry og med fare for å miste offentlig tillit.

Dersom det avdekkes at Selskapet benytter feil bruk av referanser til sertifiseringsstatus, feil bruk av sertifiseringsdokumenter eller sertifiseringsmerke, kan Verify AS kreve korrigerende tiltak, suspensjon eller tilbaketrekning av sertifikatet, publisering av overtredelse eller rettslig forfølgelse.

Kjetil Njærheim Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no