POLITIKK FOR UPARTISKHET

Verify AS skal ikke ha økonomiske interesse i selskaper som sertifiseres da dette kan påvirke upartiskheten i generelle vurderinger.

Vår politikk for upartiskhet

Verify AS skal ikke utføre revisjoner på systemer de selv (via sine ansatte) har vært med på å etablere. Det skal gå minst 3 år fra en person har jobbet med et system til vedkommende får utføre revisjon på systemet.

Verify AS skal ikke utføre revisjon på egen eiet selskap. Heller ikke mor eller datterselskap.

Verify AS skal ikke tilby konsulent tjenester på styringssystemer.

Verify AS skal ikke utføre interne revisjoner for selskap vi sertifiserer.

Verify AS skal ikke la truende oppførsel påvirke resultatet av en revisjon. Klienter skal gis mulighet til helt eller delvis å avvise revisjonsgruppen.

Interessekonflikt vurderes i første steg av vår definerte styringsprosess. Skulle det oppstå tvil om interessekonflikt med kunde, vil situasjonen bli analysert for å sikre at revisjonen blir utført upartisk.

Alle konkrete saker og eventuelle konklusjoner skal loggføres i styringssystem og gjennomgås av sertifiseringskomiteen. Det skal også avholdes et møte på slutten av året der interessekonflikt saker, og eventuelt andre saker blir tatt opp i fellesskap. Dette for å informere alle ansatte slik de er kjent med sakene, samt kalibrere vår oppfatning av hva vi kan tillate oss å akseptere. Loggen skal være tilgjengelig for sertifiseringsrådet, og skal benyttes som underlag for gjennomgåelsen til sertifiseringskomiteen.

Overholdelse av denne politikken skal være med å sikre upartiskhet og objektivitet imellom Verify AS og alle våre kunder.

Kjetil Njærheim Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no