KLAGE OG ANKESAKER

Informasjon vedrørende klage og ankesaker

Ankebehandling

En anke er en tilbakemelding fra kunde om å få overprøve en sertifiseringsbeslutning. Ved behandling av en anke på en sertifiseringsbeslutning skal en person uavhengig av revisjon og sertifiseringsbeslutning gjennomgå all relevant revisjonsdokumentasjon.

Ansvarlig for behandling av anke skal sikre at det ikke foreligger feilbeslutninger, urimelige tolkninger av kravene i standardene eller andre vikarierende motiver for den foreliggende innstillingen. Når ansvarlig for ankebehandling har kommet til en beslutning skal denne oversendes klienten. Beslutninger registreres i relevant prosjekt.

Klagebehandling

Alle klager som mottas fra våre kunder eller andre interesseparter vil registreres i vårt avviksystem. Klager som kommer fra våre sertifiseringskunder skal behandles av Daglig Leder som om nødvendig vil søkes veiledning hos en revisjonsleder som ikke har vært involvert i den aktuelle sertifiseringen. Dersom Daglig Leder har vært involvert i sertifiseringsprosessen skal behandlingen av klagen delegeres til en revisjonsleder som ikke har vært involvert i den aktuelle sertifiseringen.

Kjetil Njærheim Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no