ISO 14001

Miljøsikring

BE OM TILBUD PÅ ISO 14001:

Standard for miljøstyring (ISO 14001)

Hensikten med standarden som dekker miljøstyring (ISO 14001), er å gi organisasjoner elementer til et miljøstyringssystem (EMS) som virker. Standarden kan integreres med andre krav til styring som bidrar til at organisasjoner oppnår miljømessige og økonomiske mål.

Det er ikke meningen at denne, eller andre standard skal brukes for å skape handelshindringer eller for å øke eller endre en organisasjons juridiske forpliktelser.

ISO 14001 standarden angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

Standarden er anvendelig for alle organisasjonstyper og størrelser og å være tilpasset forskjellige geografiske, kulturelle og sosiale forhold.

Systemets suksess er spesielt avhengig av medvirkning helt fra øverste ledelse, og alle nivåer og funksjoner nedover i organisasjonen.

Når førstegangssertifisering er utført forplikter våre kunder seg til å jobbe kontinuerlig med forbedring i henhold til denne standard. Det er forventet at standardens kravelementer blir etterlevd. Dette vil bli kontrollert ved minimum en årlig overvåkningsrevisjon i sertifiseringsperioden. Når den tre årige sertifiseringsperioden utløper vil det automatisk sendes tilbud fra Verify AS på en resertifisering.

Skulle sertifisert klient til stadighet i alvorlig grad mislykkes i å oppfølge sertifiseringskravene, eller ikke tillate at overvåking og/eller re-sertifiserings revisjon utføres med den påkrevde hyppigheten har Verify AS både en rett og en plikt til å suspandere sertifiseringen. Suspensjon vil gjelde inntil identifisert område er utbedret. Dersom forholdene ikke er rettet innen avtalt tid vil Verify AS tilbaketrekke sertifiseringen. Det samme gjelder ved misbruk av sertifikat. Dette er forhold som også er beskrevet i kontrakt mellom Verify AS og kunde

Ønsker du at vi kontakter deg angående ISO 14001?

Interessert i andre sertifiseringer?

Les mer om:

Les mer om:

Erik Lamo - Daglig leder, Roxel Promech

"Roxel Promech har siden etablering av selskapet 2014, arbeidet iht. ISO 9001-2015. For å formalisere sertifisering, falt det naturlig å benytte lokale Verify AS. Gjennom hele sertifiserings-prosessen har vi jevnlig hatt god dialog og oppfølging av Verify AS."

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende samtale.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder

905 46 724

audun@verify.no