ENDRING AV SERTIFISERINGSOMFANG

Litt informasjon vedrørende endring av sertifiseringsomfang

Ankebehandling

Det er mulig å utvide eller redusere omfanget av en sertifisering gjennom sertifiseringsperioden.

Utvidelse gjennomføres normalt etter forespørsel fra klient. Verify AS vil videre gjennomføre en intern gjennomgang for å vurdere mulighet for å inkludere nytt omfang ved oppfølgingsrevisjon eller re-sertifisering. I enkelte tilfeller vil det kunne være behov for en separat revisjon for å utvide omfanget.

Dette vil i alle tilfeller avklares med kunden.

Reduksjon av sertifiseringsomfanget gjøres ved at klient melder fra til Verify AS om at omfanget må reduseres da enkelte spesifiserte aktiviteter ikke lengre utføres. Bakgrunn for endring kan være at bedriften ikke lengre utfører enkelte aktiviteter eller at produksjon har endret seg.

Verify AS kan også kreve reduksjon av omfang dersom revisjon eller mottatt informasjon tilsier dette.

Kjetil Njærheim Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder / Revisjonsleder

905 46 724

audun@verify.no