skip to Main Content
Sertifiseringsprosessen
1. Søknadsprosess
2. Tildeling av revisjonsleder
3. Dokumentgjennomgang
4. Sertifiseringsrevisjon
5. Lukking av eventuelle funn
6. Evaluering av sertifiseringskomite
7. Utstedelse av sertifikat