skip to Main Content
Sertifiseringsprosessen
1. Søknadsprosess
2. Tildeling av revisjonsleder
3. Dokumentgjennomgang
4. Sertifiseringsrevisjon
5. Lukking av eventuelle funn
6. Evaluering av sertifiseringskomite
7. Utstedelse av sertifikat

Ta kontakt for å få pristilbud på sertifiseringstjenester