skip to Main Content
ISO 14001 - Miljøsikring

Hensikten med standarden som dekker miljøstyring (ISO 14001), er å gi organisasjoner elementer til et miljøstyringssystem (EMS) som virker. Standarden kan integreres med andre krav til styring som bidrar til at organisasjoner oppnår miljømessige og økonomiske mål.

Det er ikke meningen at denne, eller andre standard skal brukes for å skape handelshindringer eller for å øke eller endre en organisasjons juridiske forpliktelser.

ISO 14001 standarden angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

Standarden er anvendelig for alle organisasjonstyper og størrelser og å være tilpasset forskjellige geografiske, kulturelle og sosiale forhold.

Systemets suksess er spesielt avhengig av medvirkning helt fra øverste ledelse, og alle nivåer og funksjoner nedover i organisasjonen.

Når førstegangssertifisering er utført forplikter våre kunder seg til å jobbe kontinuerlig med forbedring i henhold til denne standard. Det er forventet at standardens kravelementer blir etterlevd. Dette vil bli kontrollert ved minimum en årlig overvåkningsrevisjon i sertifiseringsperioden. Når den tre årige sertifiseringsperioden utløper vil det automatisk sendes tilbud fra Verify Sertifisering AS på en resertifisering.

Skulle sertifisert klient til stadighet i alvorlig grad mislykkes i å oppfølge sertifiseringskravene, eller ikke tillate at overvåking og/eller re-sertifiserings revisjon utføres med den påkrevde hyppigheten har Verify Sertifisering både en rett og en plikt til å suspandere sertifiseringen. Suspensjon vil gjelde inntil identifisert område er utbedret. Dersom forholdene ikke er rettet innen avtalt tid vil Verify Sertifisering tilbaketrekke sertifiseringen. Det samme gjelder ved misbruk av sertifikat. Dette er forhold som også er beskrevet i kontrakt mellom Verify Sertifisering og kunde.

Ta kontakt for å få pristilbud på sertifiseringstjenester