skip to Main Content
Endring av sertifiseringsomfang

Det er mulig å utvide eller redusere omfanget av en sertifisering gjennom sertifiseringsperioden.

Utvidelse gjennomføres normalt etter forespørsel fra klient. Verify Sertifisering AS vil videre gjennomføre en intern gjennomgang for å vurdere mulighet for å inkludere nytt omfang ved oppfølgingsrevisjon eller re-sertifisering. I enkelte tilfeller vil det kunne være behov for en separat revisjon for å utvide omfanget.
Dette vil i alle tilfeller avklares med kunden.

Reduksjon av sertifiseringsomfanget gjøres ved at klient melder fra til Verify Sertifisering AS om at omfanget må reduseres da enkelte spesifiserte aktiviteter ikke  lengre utføres. Bakgrunn for endring kan være at bedriften ikke lengre utfører enkelte aktiviteter eller at produksjon har endret seg.

Verify Sertifisering kan også kreve reduksjon av omfang dersom revisjon eller mottatt informasjon tilsier dette.