skip to Main Content
HMSK - Politikk

Vi skal utføre vårt arbeid på en slik måte at vi ikke utsetter ansatte, ytre miljø eller selskapets omdømme for fare. 

HMSK arbeidet i Verify Sertifisering er forankret i ledelsen og skal være et naturlig linjeansvar i organisasjonen. Alt personell skal til enhver tid være direkte involvert i den kontinuerlige forbedringsprosessen.

Vi skal levere våre tjenester på en entydig og profesjonell måte med kompetent personell som viser integritet og upartiskhet i utførsel av våre tjenester.

Våre tjenester skal til enhver tid leveres i henhold til våre kunders forventninger, gjeldende lovverk, og relevante standarder. I denne sammenheng anser vi kompetanse utvikling og erfaringsoverføring blant våre ansatte som essensielt for utøvelsen av vårt virke.

Som et ledd i vårt kontinuerlig forbedringsarbeid vil vi med utgangspunkt i denne politikken etablere mål og tilhørende målstyringsverktøy. Målene skal underbygge vår langsiktige strategi om å være en vel renommert og attraktiv leverandør av våre tjenester.

HMSK Politikk