skip to Main Content
Om Verify Sertifisering

Verify Sertifisering AS er et Akkreditert sertifiseringselskap som har til hensikt å drive med akkreditert ledelsessystem sertifisering i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
Vi har kontorer på Forus utenfor Stavanger, i Oslo og i Arendal, men leverer våre tjenester i hele landet.

Vi har en slank organisasjon med bred kompetanse og erfaring innen system ledelse og revisjonsvirksomhet.

Dette gjør oss istand til å levere effektive og profesjonelle tjenester igjennom hele sertifiseringsprosessen.

Konfidensialitet og upartiskhet

Kravet for konfidensialitet og upartiskhet står høyt hos oss i Verify, og alle ansatte har signert på dette gjennom kontrakter. Dette blir også bekreftet gjennom kontrakter med våre kunder. Vi har også etablert en komite som har til hensikt å kontrollere at vi etterlever våre strenge interne krav, samt krav gitt i ISO 17021.

Du kan lese mer om våre politikker her