skip to Main Content

OHSAS 18001

En internasjonal, anerkjent standard som gjør deg i bedre stand til å identifisere, vurdere og håndtere operasjonell risiko.

This Post Has One Comment
  1. Hei, dette er en kommentar.
    For å slette en kommentar, er det bare å logge inn og se på innleggets kommentarer. Der vil du ha muligheten til å redigere eller slette kommentarer.

Comments are closed.