Kurs

Verify tilbyr bedrifts tilpassede kurs

BE OM TILBUD: (fyll ut alle feltene)

Innføring i ISO 9001 for kvalitet

Et ledelsessystem i henhold til ISO 9001 er ment å gi selskapet et god styringsverktøy for å oppnå økt kundetilfredshet og forbedret inntjening ved å jobbe smartere og mer effektivt.

Kurset gir de ansatte en innføring i standardens oppbygging og eksempler på hvordan bedrifter jobber opp mot standardens krav 

Innføring i ISO 14001 for ytremiljø

Et ledelsessystem i henhold til ISO 14001 skal gi selskapet et godt styringssystem for å forbedre bedriftens påvirkning på det ytremiljø. I mange tilfeller vil dette også føre til økt inntjening i form av at man jobber smartere og ikke bruker tid og ressurser på unødvendige prosesser.

Kurset gir de ansatte en innføring i standardens oppbygging og eksempler på hvordan bedrifter jobber opp mot standardens krav

Innføring i ISO 45001 for arbeidsmiljø

Et ledelsessystem i henhold til ISO 45001 skal gi selskapet gode verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø og lav HMS risiko.

Kurset gir de ansatte en innføring i standardens oppbygging og eksempler på hvordan bedrifter jobber opp mot standardens krav

Internrevisjon

Kurset gir deltagere kompetanse i forhold til å gjennomføre internrevisjoner generelt, og med fokus på kravene i internkontrollforskriften, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Kjetil Njærheim - Managing Director, Envirex

"Helt klart en svært service-orientert leverandør som bidrar til å effektivisere KHMS arbeidet. Kan varmt anbefales!"

Ønsker du å vite mer om oss?

Vi tar mer enn gjerne et møte med deg. Kontakt oss.

Audun-removebg

Audun W Folgerø

Daglig leder

905 46 724

audun@verify.no