ISO 9001

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. En ISO 9001- sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet.

ISO 14001

En slik sertifisering kan bidra til å redusere bedriftens miljøbelastning, mens den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

OHSAS 18001

En internasjonal, anerkjent standard som gjør deg i bedre stand til å identifisere, vurdere og håndtere operasjonell risiko.

Effektive sertifiseringsløsninger

Verify Sertifisering har en arbeidsmetodikk som sikrer effektive og gode sertifiseringsløsninger.
Ta kontakt med oss for å lære mer.

Ta kontakt for å få pristilbud på sertifiseringstjenester